Gazeta Miechowic

            

  

                                                           Z wizytą w „Ostoi Pokoju”

 

Członkowie zespołu redakcyjnego „Gazety Miechowic” w składzie dr  Adam Kubacz , Andrzej Habraszka oraz  Ireneusz Okoń  w dniu 10 08. 2015 gościli z wizytą na terenie „Ostoi Pokoju”. Uczestnicy zwiedzili teren ewangelickiej placówki.  Ireneusz Okoń podczas spotkania fotografował poszczególne obiekty. Niepokojem napawał stan niektórych obiektów, przede wszystkim budynku starej „Ostoi Pokoju”, najstarszego obiektu pochodzącego z 1890 roku. Budynek jest mocno pochylony od pionu, dlatego z jednej strony jest podparty stemplami. Następnie redakcja spotkała się z obecnym pastorem Janem Kurko, dzięki któremu na terenie placówki wyremontowano „Ciszę Syjonu”. W głównym pomieszczeniu budynku odbywają się nabożeństwa ewangelickie. Odbywają się tam także spotkania i zajęcia w ramach dziennego domu opieki. Jak zaznaczył pastor pomieszczenie może być udostępnione dla wszystkich, którzy zechcą zorganizować tam jakąś uroczystość jak, np. wystawy. Inne sale na parterze i piętrze mają być wkrótce przeznaczone na różne cele parafii ewangelickiej. Nadal trwa restauracja dobudówki należącej do „Ciszy Syjonu”, pierwotnie przeznaczonej do zburzenia. Na szczęście nie zrealizowano tych planów,  odnowiony jest już jej dach, przeprowadzono w nim także inne prace zabezpieczające. Widać to gołym okiem. Prace na terenie „Ostoi” nabierają tempa. Budynek kościoła ewangelickiego został już wyprostowany, jednak trwają intensywne prace wewnątrz, jak i w jego najbliższym otoczeniu. Plany pastora Kurko są bardzo ambitne. Dzięki nieustępliwości duchownego w walce z zarządem kompanii węglowej na drodze sądowej uzyskano korzystne decyzje odnośnie odszkodowania na remont kilku zniszczonych  obiektów. Jednak od decyzji i wprowadzenie  ich w życie do wyegzekwowania droga jest długa i wyboista. Podkreślić wypada, że proboszcz parafii ewangelickiej jest optymistą w tym względzie. Oczywiście liczy się także z urzędowymi trudnościami. Na przyszły rok nasz rozmówca zaplanował remont starej plebanii, domu „Elim” i starej „Ostoi Pokoju”. Oprócz tego przewiduje się w tym samym czasie wyremontowanie domu Matki Ewy i ponowne otwarcie mieszczącego się w nim małego muzeum poświęconego twórczyni ewangelickiej placówki dobroczynnej w Miechowicach. Były i miłe niespodzianki z tym związane. W czasie prowadzonych prac porządkowych po zamknięciu w kwietniu domu Matki Ewy odnaleziono kilka starych dokumentów i planów niektórych budynków. Ambitnym przedsięwzięciem jest odtworzenie muru otaczającego dawną placówkę „Ostoja Pokoju”. W jakim stopniu projekty te zostaną zrealizowane czas pokaże.  Sporą część spotkania z pastorem zajęły sprawy pozyskiwania środków finansowych i to zarówno ze środków unijnych, jak  i z tytułu szkód górniczych. Wprawdzie obecnie pod „Ostoją”  nie odbywa się już wydobycie, ale prowadzono je jeszcze niedawno. Efekty tego widać gołym okiem. Walka o pieniądze pochodzące z tych dwóch źródeł wymaga dużo czasu i cierpliwości. Należy się zmagać z wszechwładną biurokracją. Pomimo wszystko pastorowi  Kurko udało się zrobić wiele. I na tym nie koniec. Życzymy naszemu rozmówcy wielu sukcesów. Redakcja gazety liczy też na owocną współpracę z parafią ewangelicką

 

1 2 3 DSCN0522 DSCN0523 DSCN0524 DSCN0525 DSCN0526 DSCN0527 DSCN0528 DSCN0529 DSCN0530 DSCN0531 DSCN0532 DSCN0533 DSCN0534 DSCN0535 DSCN0536 DSCN0537 DSCN0538 DSCN0539 DSCN0541 DSCN0542 DSCN0543 DSCN0544 DSCN0545 DSCN0546 DSCN0547 DSCN0548 DSCN0549 Grób Matki Ewy Grób Matki Ewy DSCN0552 DSCN0553 DSCN0555 DSCN0558 DSCN0559 DSCN0560 DSCN0561 DSCN0562 DSCN0563 DSCN0564 DSCN0565 DSCN0566 DSCN0567 DSCN0568 DSCN0569 DSCN0570 DSCN0571 DSCN0572 DSCN0573 DSCN0574 DSCN0578a DSCN0579 DSCN0580 lightbox jquery tutorialby VisualLightBox.com v6.1

 


                                                                                     O parafii

Bytom jest jednym z siedmiu wielkich miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, trzecim co do wielkości w województwie śląskim. Początki jego sięgają XI wieku. Jedną z dzielnic Bytomia są Miechowice, istniejące od XIV wieku. Miechowice są rodzinną miejscowością Matki Ewy i jej Zakładów Diakonackich „Ostoi Pokoju”. W okresie rozpoczęcia działalności przez Matkę Ewę były osadą liczącą ok. 6 tysięcy mieszkańców a wśród nich ok. 700 ewangelików. W Miechowicach Matka Ewa zbudowała 28 obiektów zakładu, z których pozostało zaledwie pięć. W posiadaniu parafii są: kościół, „Ostoja Pokoju”, stara plebania, domy: „Elim”, „Cisza Syjonu”,Dom ‚Cisza Syjonu’ Domek Matki Ewy. W posiadaniu państwa pozostaje szpital „Waleska”. Pozostałe obiekty zniszczone szkodami górniczymi zostały wyburzone.

Dla potrzeb Zakładów oraz miejscowych wyznawców zbudowany został kościół poświęcony 2 lutego 1898 roku. Parafia miechowicka w 1927 roku liczyła ok. 2300 wiernych, obecnie ok. 200, którzy oprócz Miechowic mieszkają w Bytomiu, Bobrku, Karbiu, Szombierkach, Stolarzowicach, Stroszku oraz w Zabrzu – Rokitnicy i Helence. W parafii pracowali księża: Ebeling, Wilm, Arps, Zilz, Hławiczka, Wojnowski, Mrowiec, Sztwiertnia, Pastucha, Staniek i Czembor. Od 1. września 2008 roku proboszczem jest ks. Jan Kurko

Kościół jest zbudowany w stylu neogotyckim, który od 1987 roku wraz z budynkami: starą plebanią, „Ostoją Pokoju”, Domkiem Matki Ewy, „Ciszą Syjonu” są obiektami zabytkowymi. Ołtarz rzeźbiony w drzewie przedstawia krzyż na Golgocie i klęczących pod nim dwóch przedstawicieli ludu śląskiego: górnika i hutnika. Organy zbudowała w 1898 r. firma Schlag & Sohne ze Świdnicy.

W 1894 roku poświęcona została i oddana do użytku plebania. Mieszkali w niej księża do 1987 roku. Nowy dom parafialny został zbudowany w latach 1984-1987.Nowa plebania Poświęcono go 16 sierpnia 1987 roku. Dom „Cisza Syjonu” został poświęcony 1.10.1905 roku. Posiada dużą salę oraz szereg pokoi. W sali odbywały się ewangelizacje i zgromadzenia misyjne. W pokojach mieszkały Siostry. W przybudówce od strony wschodniej znajdowała się kuchnia ówczesnych zakładów.

W 1991 roku parafia odzyskała „Ciszę Syjonu”.